אודות הפורום

המערכת הבנקאית שולטת בצורה ניכרת על חיי היומיום של הפרט, והחברה בכללותה. ברם, פועל הבנק לעיתים באופן כוחני, תוך רמיסת זכויות הלקוחות – אשר ברובם המכריע לא מכירים את הוראות החוק והפסיקה. 
פורום דיני בנקאות הוקם כדי לאפשר לגולשים לשאול בנוגע לכל הקשור לדיני בנקאות: יחסי בנק לקוח, עמלות, המפקח על הבנקים, זכאות למשכנתא, וכד'.

האם נושה יכול לעשות הסדרים החורגים מסכום החוב אריה | 14/08/2022 21:37

האם נושה בעל 2 חייבים  יכול לחתום איתם על הסדרים שסכומם ביחד גבוה מסכום החוב? כאשר מחוייבותו של הנושה היא לגבי כך שפרעון בפועל בלבד לא יחרוג מסכום החוב? 

או שהנושה לא יכול ואסור לו לחתום על הסדרים (גם אם בחלקם מותנים) שחורגים ביחד מסכום החוב? 

כלומר האם איסור החריגה מסכום החוב הוא לגבי ההסדר או אך ורק לגבי הפרעון בפועל כאשר ההסדר יכול לחרוג?


הוספת תגובה לעמוד המלא

הסדר עם הלוואת מחילה מותנת צחי | 14/08/2022 19:33

בסעיף 55 ג רשום: "הפטיר הנושה אחד החייבים מן החיוב, כולו או מקצתו – בוויתור, במחילה, בפשרה או בדרך אחרת – הופטר גם השני באותה מידה."

הבנק שתבע שניים יחד ולחוד בגין מינוס בחשבון משותף, חתם הסדר עם חייב א' לפיו חייב א' ישלם לו סכום בהלוואת הסדר  שאותה יחזיר ב 60 תשלומים , בנוסף רשום בהסדר זה שלגבי יתר החוב הבנק יעמיד לחייב א  הלוואת מחילה שמועד פרעונה יהיה מועד התשלום האחרון של הלוואת ההסדר, ושאם החייב א ישלם בזמן את תשלומי הלוואת ההסדר, יימחל הבנק לחייב א על הלוואת המחילה. 

שואל , לאור סעיף 55 שצוטט לעיל האם ההסדר עם חייב א" שפורט, וכולל מחילה מותנת עתידית. נחשב מונע מהבנק יכולת לגבות מחייב ב' את סכום המחילה המותנת?  ואם מונע אז מאיזה נימוק?

תודה רבה


הוספת תגובה לעמוד המלא

הנימוק פשוט ליעד | 15/08/2022 00:28

כל עוד שאין הפרה של ההסכם של הבנק עם נתבע א' לא קמה לבנק עילת תביעה נגד נתבע ב'

שהרי החוב סולק במלואו על פי הסכמת הבנק, ולבנק אין זכות לתבוע יותר מ- 100 אחוז של החוב.

אם יש סעיף מותנה בהסכם, כל עוד לא הופר התנאי, אין לבנק עילה תביעה נגד אף אחד, כולל נגד נתבע ב'

מתי תקום לבנק עילת תביעה נגד נתבע ב' ? - רק אם וכאשר ההסדר המותנה יופר על ידי נתבע א'.הוספת תגובה

שאלה דחופה מה הסעד שניתן לבקש במקרה הבא כלנית | 14/08/2022 18:04

הבנק תבע יחד ולחוד בגין מינוס גדול בחשבון זוג פרוד, ככל שהבנק הפר את ההסכם וחובותיו כלפי האשה ,באשר הבנק פתח החשבון בעבור הזוג הנשוי דאז כחשבון משותף שלא לעסק,

וחרף זאת אפשר לאיש  משך שנים לנהל את העסק על שמו באותו חשבון, והיום בגין כך החשבון הגיע למצב בעייתי , מה הסעד שהאשה יכולה לבקש מביהמ"ש בגין כך?

האם האשה יכולה לבקש שבנסיבות על הבנק לגבות  את כיסוי המינוס רק מהבעל? 

מציינת שהעסק הוא רק על שם הבעל, אך לאשה מגיע לפחות חצי מהעסק, בין היתר, כנובע מהמאמץ המשותף. 


תודה רבההוספת תגובה לעמוד המלא

טענות הגנה לשותף בחשבון שהופעל על ידי השותף האחר. עו"ד אסף מירוז | 14/08/2022 18:19

כלנית שלום, 


העובדות שתארת יכולות להוות טענות הגנה לאשה בגין התביעה גם אם מדובר בחשבון שהחתימות בו הן יחד וכל אחד לחוד.

עם זאת, התשובה תלויה מאוד גם בעובדות שחשוב לברר אותן במסגרת פגישת ייעוץ פרטנית, שמוצע לקיים עם עו"ד שעסוק בדיני בנקאות. 

שיהיה בהצלחה. 

 
בברכה,

אסף מירוז, עו"ד
מנהל פורום דיני בנקאות

מרכז עזריאלי, המגדל המשולש, ק"28, דרך מנחם בגין 132/3 תל אביב 
טלפון: 03-7266966  ; מייל: amerozlaw@gmail.com הוספת תגובה

האם בעל ואשה נחשבים כשותפות שאינה רשומה במקרה הבא לילך | 14/08/2022 15:53

במקרה בו בחשבון בנק משותף לבעל ואשה  מנוהל  עוסק מורשה להסעות שרשום רק על שם הבעל, ועוסק פטור או מורשה של האשה שעובדת כפסיכוטרפיסטית עצמאית. 

1. האם הבנק יכול להגדיר סוג לקוח כזה  כשותפות שאינה רשומה בין הבעל לאשה? 

או לא? 

2. במסמכי הבנק רשום לגבי מצב חשבון שזה חשבון מבוקר,האם זה מעיד על כך שבחשבון מנוהל עסק? כלומר האם חשבון שלא מנוהל בו עסק יכול להיות מוגדר במצב חשבון כחשבון מבוקר? 

תודה רבה


הוספת תגובה לעמוד המלא

ראי למטה. עו"ד אבי זילברפלד השיב על שאלה דומה. עו"ד אסף מירוז | 14/08/2022 18:15

בהצלחה. 
בברכה,

אסף מירוז, עו"ד
מנהל פורום דיני בנקאות

מרכז עזריאלי, המגדל המשולש, ק"28, דרך מנחם בגין 132/3 תל אביב 
טלפון: 03-7266966  ; מייל: amerozlaw@gmail.com הוספת תגובה

שותפות לא רשומה כסוג לקוח בבנק לילך | 14/08/2022 15:42

במסמך מהבנק שכותרתו: 

"פרטי ריבית מנהליים" בסוג לקוח רשום: 

"שותפות שאינה רשומה" 

1. האם זה אומר שהלקוח הוא לקוח עסקי?

2. מה זה שותפות שאינה רשומה? האם זה אומר שהלקוח הוא עסק המורכב משותפים? 


תודה רבה הוספת תגובה לעמוד המלא

שותפות לא רשומה וחשבון בנק. עו"ד אסף מירוז | 14/08/2022 18:14

לילך שלום

ככלל ישנם שני סוגים של שותפויות. כאלה שהתאגדו ונרשמו, וכאלו שלא התאגדו ולא נרשמו. מדברייך, נראה שמדובר בסוג השני. אשר לסיווג החשבון זה תלוי באופי הפעילות. ככל שמדובר בפעילות עסקית, הרי שגם החשבון יהיה עסקי. 

אני מקווה שעלה בידי לסייע. 

בברכה,

אסף מירוז, עו"ד
מנהל פורום דיני בנקאות

מרכז עזריאלי, המגדל המשולש, ק"28, דרך מנחם בגין 132/3 תל אביב 
טלפון: 03-7266966  ; מייל: amerozlaw@gmail.com הוספת תגובה

כרטיס אשראי ליאור ברון | 14/08/2022 11:26

הבת שלי סטודנטית ומשתמשת בכרטיס אשראי למימון לימודיה, במסגרת עסקת חיובים בכל חודש מבקשת מחברת האשראי החזר מסויים שיירד מהחשבון בהתאם לשכרה, לחברת האשראי יש תאריך ושעה שאחריה לא ניתן לבקש, השבוע איחרה בשעה אחת בלבד מהשעה הנקובה בבקשה וחברת האשראי לא כיבדה את בקשתה הוציאה לפרעון מיידי את מלוא הסכום, מיותר לציין שאין ברשותה סכום כזה בחשבון הבנק, חברת האשראי מיהרה לגבות מכרטיס האשראי הנוסף אותו מסרה כאמצעי זיהוי בלבד ומסתבר כי הוחתמה ללא ידיעתה בזמן זה על כך שהוא יהווה כרטיס גיבוי, בנוסף לכך בשיחה איתם ביקשה בתי לשלם סכום שהקצתה מראש עבור החיוב החודשי, אנשי הגביה בחברת האשראי לצערי סירבו וביקשו לקבל למעלה מחמישים אחוז מהסכום על מנת להשמיש את כרטיסה בחזרה ולא הסכימו לשום הסדר אחר, מה ניתן לעשות על מנת להסדיר את הנושא מבלי שתיכנס לרשימה השחורה ושהטעות הטכנית תפגע בה?


הוספת תגובה לעמוד המלא

חברתכרטיסי אשראי ותשלומים עו"ד אסף מירוז | 14/08/2022 18:12

ליאור שלום

על פניו, התנהלות חברת האשראי נראית תמוהה. ניתן לפנות לפניות הציבור שלהם ולבנק ישראל. במידת הצורך, אפשר לשקול התייעוצות משפטית בנושא. 

מקווה שעלה בידי לסייע בנושא. 


בברכה,

אסף מירוז, עו"ד
מנהל פורום דיני בנקאות

מרכז עזריאלי, המגדל המשולש, ק"28, דרך מנחם בגין 132/3 תל אביב 
טלפון: 03-7266966  ; מייל: amerozlaw@gmail.com הוספת תגובה

האם חשבון פרטי לצורך עסקי יכול להיות גם על שם האשה אבי | 14/08/2022 10:22

 לצורך ניהול העסק הרשום על שמי בלבד,  (אך זה עסק השייך בחלקו גם לאשתי בין היתר בגין מאמץ משותף), האם אני יכול לפתוח חשבון בנק פרטי לצורך עסקי, שיהיה רשום על שמי ושם אשתי כחשבון משותף? 

או שיש הגבלות או כללים כלשהם המונעים זאת? 

תודה רבה


הוספת תגובה לעמוד המלא

חשבון עסקי עו"ד אבי זילברפלד | 14/08/2022 10:45

שלום רב,

החשבון צריך להיות על שם בעל העסק, בין היתר, בשל שיקולי מס. אם אשתך גם בעלת העסק - אין מניעה.

מובן שאם מדובר בחברה בע"מ, החשבון צריך להיות ע"ש התאגיד.

בהצלחה !


שמחתי להיות לעזר,
 
בכבוד רב,

זילברפלד אבי, עו"ד ונוטריון
מנהל פורום בנקאות    

"בית הלפיד", בן גוריון 34, רמת גן
טל: 03-5753443, מייל: zilber-a@zahav.net.il


הוספת תגובה

תודה על תשובתך אבי | 14/08/2022 11:22

תודה רבה על תשובתך , ברור לי שמשיקולי מס רצוי שזה יהיה על שמי בלבד, אך האם פרט לכך הבנק מנוע מלפתוח על שם שנינו? ואיזה חוק או כלל מגבילים את הבנק מלפתוח את החשבון גם על שם אשתי ששמה אינו רשום כבעלת העסק זה עוסק מורשה?

תודה רבה


הוספת תגובה

סגירת חשבון ללא הסכמת השותף זאב | 14/08/2022 08:53

שלום רב,
אני מתנדב בפעמונים ומלווה גרושה שלה ולגרוש יש חשבון משותף בבנק הדואר. הגרוש מסרב לחתום על סגירת החשבון ובנק הדואר אינו מוכן לסגור החשבון ללא חתימת הגרוש.
מחשש שהגרוש יוציא צקים ויחייב את המשפחה שאני מלווה ברצוני לדעת כיצד ניתן להקפיא הפעילות בחשבון וכיצד תוכל האישה לסגור את החשבון ללא קבלת הסכמת הגרוש.
תודה
זאב קליין
מלווה מקצועי פעמונים


הוספת תגובה לעמוד המלא

סגירת חשבון ללא הסכמת השותף עו"ד אבי זילברפלד | 14/08/2022 10:48

זאב שלום - תבורך !

לא ניתן לסגור חשבון ללא הסכמת כל בעלי החשבון.

יש למסור הודעה בכתב לבנק שהשותפים בהליכי גירושין וכי הבנק נדרש שלא לאפשר כל פעילות בחשבון, לרבות הנפקת פנקסי שיקים ו/או כיבוד שיקים ו/או הוראות קבע.

בעקבות המכתב, הבנק יקפיא הפעילות בחשבון.

בהצלחה !שמחתי להיות לעזר,
 
בכבוד רב,

זילברפלד אבי, עו"ד ונוטריון
מנהל פורום בנקאות    

"בית הלפיד", בן גוריון 34, רמת גן
טל: 03-5753443, מייל: zilber-a@zahav.net.il


הוספת תגובה

החלת הסכמי חשבון משותף על חשבון אחר נילי | 14/08/2022 08:19

הבנק החיל הסכמים וכללים של חשבון משותף של זוג נשוי,  על חשבון אחר שנפתח רק על שם הבעל לצורך קבלת הלוואת קורונה לעסק על שם הבעל בלבד,  אציין שאת ההלוואה לקח רק הבעל' והאשה היא רק ערבה להלוואה.

ככל שהבנק עשה זאת ללא אישור האשה-

האם זה חוקי? ולפי הכללים? או שהבנק היה צריך לקבל את אישור האשה לשם כך? 

מה הפר הבנק בעשותו כן? 

תודה רבה


הוספת תגובה לעמוד המלא

לקיחת הלוואה בחשבון פרטי עו"ד אבי זילברפלד | 14/08/2022 10:50

שלום רב,

לא ברור משמעות "הבנק החיל..". אם ההלוואה נלקחה בחשבון פרטי, בוודאי שלא צריך הסכמת האשה.

בברכה

שמחתי להיות לעזר,
 
בכבוד רב,

זילברפלד אבי, עו"ד ונוטריון
מנהל פורום בנקאות    

"בית הלפיד", בן גוריון 34, רמת גן
טל: 03-5753443, מייל: zilber-a@zahav.net.il


הוספת תגובה

מיטל מיטל | 13/08/2022 20:19

לפני כחצי שנה אבא שלי נפטר. אבא היה נהג מונית, אך את המספר שלו הוא מכר לפני שנים רבות ושכר מספר. לאבא לא היו נכסים. אפילו המונית היתה בליסינג והוא כל השנים חי בשכירות. התברר לי בדיעבד שאבא קיבל מבנק הפועלים הלוואה של 250 א' ש"ח. הבנק העביר את התיק לגבייה למשרד עו"ד. הם הסבירו לי שכיורשת שלי אני חייבת לשלם והציעו לי לעשות הסדר פריסה של החוב ואף וויתרו לי על חלק ממנו במקום שיהיה נגדי הליכי הוצל"פ. 

לאחרונה שמעתי שכיוון שאבא לא השאיר כלום, אני לא חייבת בחובותיו. האם זה נכון? אם כן, מה אפשר לעשות בעניין?  


הוספת תגובה לעמוד המלא

אחריות יורשים לחובות המנוח, מתי? ביטול הסדר, מתי? עו"ד אסף מירוז | 13/08/2022 20:44

מיטל שלום 

ראשית, קבלי את השתתפותי בצערך על פטירת אביך ז"ל. 

לשאלתך, יורשים של עזבון אינם חבים בחובות העזבון מעבר לחלקם בעזבון או בתנאים מסוימים בכל מה שקיבלו מהעזבון. 

מדברייך, אני למד שלא קבלת מאומה מהעזבון ושגם אינך צפויה לקבל כי אין כלום בעזבון. עם זאת, חתמת על הסדר עם הבנק במסגרתו התחייבת לשלם את כל החוב בניכוי הנחה כלשהי. 

ממחשבה ראשונית בלבד, אני סבור שאם הבנק (או בא כוחו) לא הסבירו לך את העבודה שאינך חבה בחוב העזבון ומיחוד אם הם הטעו אותך ואמרו לך (כפי שכתבת) שאת כבתו חיבה בחובותיו, הרי שדין הסדר זה בטלות. 

עם זאת, זהו מסוג המקרים שחוב להבין היטב את הפרטים, לבחון את ההסדר שנחתם וזאת מוצע להעשות באמצעות קבלת חוות דעת וייעוץ פרטני מעו"ד שעוסק בייצוג לקוחות מול בנקים. 

שיהיה לך בהצלחה ושוב השתתפות בצערך.
בברכה,

אסף מירוז, עו"ד
מנהל פורום דיני בנקאות

מרכז עזריאלי, המגדל המשולש, ק"28, דרך מנחם בגין 132/3 תל אביב 
טלפון: 03-7266966  ; מייל: amerozlaw@gmail.com הוספת תגובה

שאלה: האם יש מקום לתלונה בבנק ישראל ובלשכת עו"ד? אלעד. | 13/08/2022 23:33

עורך דין (וגם בנק) אמור לדעת שחובות נפטר ניתנים לגבייה מעיזבונו בלבד, וכאן הבנק ו/או נציגיו הטעו בבירור את היורשת.


הוספת תגובה
להודעות נוספות גלול מטה