אודות הפורום

פורום בתי משפט הוקם כדי לתת במה לשאלות ותגובות בעיקר בכל הנוגע לפרוצדורות הנוהגות במסגרת בתי משפט, בית משפט לתביעות קטנות, בית משפט השלום, הגשת תביעה, ע"א, וכו' ואין בו כדי לספק מענה בנושאים משפטיים אחרים הנידונים בצורה מקיפה בפורומים הנוספים.

ערער בזכות לבית המשפט המחוזי אלכס-ג. | 15/05/2024 00:18

אני נושה יחיד בתיק חדל"פ , מייצג את עצמי בגפי .אזרח ותיק/נכה.

מנוצל באופן ציני ע"י המערכת. התיק מנוהל בלשון המעטה אולי אפילו באופן פלילי...

רוצה לערער בזכות למחוזי למרות שהתיק מנוהל בגלגול הנוכחי בשלום ת"א.

בפעם הקודמת לפני החוק הדרקוני שחוקק ולא ניבדק התנהל במחוזי ת"א.

שם הצלחתי להוציא אותו מהפשטר בגלל ניצול הפקודה והתנהלות בחוסר תום לב.

אוקיר תודה לעזרה דחופה.

בברכה- אלכס


הוספת תגובה לעמוד המלא

השאלה אינה ברורה עו"ד יהונתן ינאי | 15/05/2024 13:55

נא להבהיר מה השאלה. 

גם לא פירטת לגבי מהי ההחלטה שעליה אתה מבקש לערער?

ייתכן שיותר מתאים לשאול את השאלה בפורום חדלות פרעון. 


בברכה,
יהונתן ינאי, עו"ד 
מנהל פורום דיני חברות ופורום בתי משפט

הארבעה 28, תל אביב (מגדלי הארבעה), מגדל צפוני קומה 13
טלפון: 03-6956688 ; מייל: info@yanay-law.co.il


הוספת תגובה

שאלות על התנהגות בבית משפט מידן | 13/05/2024 01:40

האם יש חובה לקום בפני שופט? מה יעשו לי אם אני נשאר יושב? 


הוספת תגובה לעמוד המלא

תשובה עו"ד יהונתן ינאי | 13/05/2024 08:23

יש חובה. 

בית המשפט רשאי לחייב בהוצאות ובמקרים קיצוניים גם לפי פקודת הביזיון. 

לא מומלץ לשחק משחקים כאלה בבית המשפט. 

בברכה,
יהונתן ינאי, עו"ד 
מנהל פורום דיני חברות ופורום בתי משפט

הארבעה 28, תל אביב (מגדלי הארבעה), מגדל צפוני קומה 13
טלפון: 03-6956688 ; מייל: info@yanay-law.co.il


הוספת תגובה

תצהיר עדות ראשית בסדר דין מהיר דני | 11/05/2024 21:03

רשמת נתנה החלטה לתת צהיר עדות ראשית, מדוע זאת? הרי הגשתי תצהיר עם כתב הגנה


הוספת תגובה לעמוד המלא

תשובה עו"ד יהונתן ינאי | 13/05/2024 08:21

בית המשפט רשאי להורות על הגשת תצהירים וכתבי טענות. 

ייתכן וניתנה לך הזדמנות למקצה שיפורים. יש לשם לב לא לבצע הרחבת חזית. 

בברכה,
יהונתן ינאי, עו"ד 
מנהל פורום דיני חברות ופורום בתי משפט

הארבעה 28, תל אביב (מגדלי הארבעה), מגדל צפוני קומה 13
טלפון: 03-6956688 ; מייל: info@yanay-law.co.il


הוספת תגובה

שאלה לגבי המצאה יורי | 09/05/2024 23:58

לגבי בעל דין שאינו מיוצג מזכירות בית המשפט מבצעת עבורו את ההמצאה. 

מה הדין כאשר התובע הוא עו"ד המייצג את עצמו? 

האם הוא נחשב כבעל דין בלתי מיוצג או כבעל דין מיוצג שחובת ההמצאה לצד השני מוטלת עליו? 

תודה 


הוספת תגובה לעמוד המלא

היותו עורך דין לא מבטלת את היותו לא מיוצג עו"ד יהונתן ינאי | 13/05/2024 08:16בברכה,
יהונתן ינאי, עו"ד 
מנהל פורום דיני חברות ופורום בתי משפט

הארבעה 28, תל אביב (מגדלי הארבעה), מגדל צפוני קומה 13
טלפון: 03-6956688 ; מייל: info@yanay-law.co.il


הוספת תגובה

בקשה לפיצול סעדים לאחר התנגדות לבקשה לביצוע שטר מאי | 08/05/2024 12:00

שלום,
הוגשה על ידי בקשה לביצוע שטר על סך 25000 ש"ח שלא הכילה את כלל הפיצוי שמגיע על פי ההסכם והיתה כוונה להוסיף תביעה על סכום קצוב על 40000 ש"ח נוספים שתכלול את מלוא הפיצוי (סך הכל 65000 ש"ח).
עם זאת, טרם הגשת התביעה על סכום קצוב, הוגשה התנגדות לבקשה לביצוע שטר והתיק עבר לבית משפט.
האם יש אפשרות להגיש בקשה לתיקון סכום התביעה של התיק על 25000 ש"ח על מנת שכל סכום התביעה יידון יחד או שהדבר עלול להעלות שאלות בדבר בקשה לפיצול סעדים שהיתה צריכה להיות מוגשת (למרות שכל שהוגש הוא בקשה לביצוע שטר).
מהי דרך הפעולה האפשרית במצב זה?


הוספת תגובה לעמוד המלא

תשובה עו"ד יהונתן ינאי | 09/05/2024 17:32

בקשה לביצוע שטר אינה מהווה הליך משפטי היוצר השתק עילה כשלעצמו.  בהוצאה לפועל מתייחסים לשיק באופן היותר דומה לפסק דין מלכתב תביעה.

עם העברת ההתנגדות לבית המשפט, על בית המשפט לדון בשאלה אם תנתן לנתבע החייב רשות להתגונן. ככל שלא נינתה רשות להתגונן חוזרים להוצאה לפועל לגביית החוב, ואין מניעה לאחר מכן (או במקביל) להגיש תביעה על סכום קצוב. 

ככל שכן תנתן רשות להתגונן אז באופן מעשי את כבר מנהלת הליך בבית המשפט, ומבחינה פרקטית כבר יהיה עדיף לבקש לתקן את כתב התביעה באופן שיכלול את הסעדים הנוספים שאת זכאית להם לשיטתך מכח אותה עילת תביעה. 

בקשה לתיקון כתב תביעה מוגשת לפי תקנה 46 לתקנות סדר הדין האזרחי. 

מבלי לקבוע מסמרות כי איני מכיר את הפרטים המועד הנכון להגשת בקשה כאמור הוא לאחר ובכפוף למתן רשות להתגונן ככל שתנתן ובמסגרת סעיף 20(ו) לתקנות סדר הדין האזרחי. יש להגיש בקשה מפורטת המסבירה את הסיבה שבגינה מבוקש תיקון כתב התביעה. עקרונית ניתן גם לבקש פיצול סעדים אם כי בנסיבות המתוארות נראה מורכב נוכח העובדה כי מדובר ב-2 סעדים כספיים הנובעים מאותה עילת תביעה. 

על אף המפורט לעיל ובשם לב להשלכות המשעותיות שעשויות להיות לפעולות שאת עשויה לנקוט בהן, מוצע לגשת לייעוץ פרטני התואם את נסיבות המקרה שלך. בהצלחה


בברכה,
יהונתן ינאי, עו"ד 
מנהל פורום דיני חברות ופורום בתי משפט

הארבעה 28, תל אביב (מגדלי הארבעה), מגדל צפוני קומה 13
טלפון: 03-6956688 ; מייל: info@yanay-law.co.il


הוספת תגובה

טפל- דחיית תביעה רני | 08/05/2024 11:14

תביעה לביטול חוזה מקרקעין הוגשה למחוזי + סעד כספי 

לפי הכלת הטפל והעיקר

התביעה לביטול חוזה אין עילה ותדחה על הסף (גם התבוע יודע שאין עילה - אבל זה היה הטריק שלו להגיע למחזוי - כי רצה לדון במחוזי משיקוליו)

האם ידונו בתביעה הכספית במחוזי? או ידחה גם או יעבור לשלום

הרי הסעד הכספי הוא רק כטפל לתביעה העיקרית לי הלכת הטםל ועיקר


הוספת תגובה לעמוד המלא

תשובה עו"ד יהונתן ינאי | 09/05/2024 17:05

לא ברור, האם הוגשה בקשה למחיקת התביעה על סף בהעדר עילה?

ככל שכן אין בעצם הגשת הבקשה כדי להצביע על פוטנציאל ההצלחה שלה. 

בתי המשפט אינם נוטים לסלק תביעות על הסף אלא במקרים מאוד קיצוניים. העניין נובע מכך שבתי המשפט מכירים בזכות הגישה לערכאות כזכות חוקתית ומעדיפים לתת לתובע לנסות להוכיח את תביעתו ולא למחוק אותה. 

לעיתים כאשר עילת התביעה / הסעד המבוקש הוא ממש מופרך השופט עשוי להציע לתובע למחוק את התביעה ואז ניתן עקרונית להגיש אותה שנית ללא סעד הביטול, תביעה כספית בלבד לשלום (ככל שסכום התביעה הוא בסמכות שלום). 

מעניין לשמוע מה עילת הביטול שטוען לה הצד שכנגד? הוא המוכר או הקונה?

 


הוספת תגובה

הבהרה הבהרה | 10/05/2024 01:00

תודה לך

נראה כי היתה אי הבנה

 

אבהיר:

השאלה היא

במירה ובית משפט המחוזי יחליט לדחות את הסעד של ביטול חוזה

ישאר רק הסעד הכספי של מאות אלפי ש"ח  מקסימום פיצוי

האם יש סמכות למחוזי לדון בנסיבות

הרי הוא קנה סמכות בגין הלכת העיקר והטפל

הםא העיקר נדחה

האם הטפל גם ידחה? או מה?


הוספת תגובה

המצאת תצהירים ומסמכיםלפני דיון הוכחות סדר דין מהיר מאי | 06/05/2024 17:28

לאחר קבלת ההתנגדות של תביעה בסכום  החליטה הרשמת כי על התובעת (אני) להמציא תוך 45 יום תצהירים מטעמה ורשימת מסמכים והעתקיהם לפי תקנה 79.
האם במצב זה כתב התביעה שהוגש להוצאה לפועל הוא זה שישמש ככתב הטענות ולגביו צריך לצרף תצהיר בגצ"י או שבאפשרותי להגיש כתב טענות מעודכן ומפורט יותר ולגביו להגיש תצהיר בגצ"י.
אין התייחסות לכך בהחלטת הרשמת.
בנוסף- האם יש באפשרותי לצרף מסמכים נוספים שלא צורפו לכתב התביעה בהוצאה לפועל או רק את אלו שכבר קיימים בתיק?


הוספת תגובה לעמוד המלא

התנגדות לתביעה על סכום קצוב עו"ד יהונתן ינאי | 06/05/2024 19:22

שלום רב, 

כאשר התנגדות לתביעה על סכום קצוב מועברת לבית המשפט רואים בה כתביעה בסדר דין מקוצר. 

הליך זה בוטל כבר ולא ניתן לפתוח הליך תביעה בסדר דין מקוצר בהגשה של תביעה כזו ישירות לבית המשפט. השריד שנותר מהליך זה הוא המנגנון שהיה קבוע בו, בו היה על הנתבע לקבל רשות להתגונן טרם בית המשפט יתיר לו (ככל שיתיר) לנהל את הגנתו. 

ההוראות הרלוונטיות ביחס להגשת התנגדות לתביעה על סכום קצוב והעברתה לבית המשפט נקבעו בהוראות תקנות 109ח ו-ט לתקנות ההוצאה לפועל. 

בהתאם להוראות תקנה 109ט(ג) רואים בהתנגדות שהוגשה כבקשת רשות להתגונן אשר על פי התיאור התקבלה.

תקנה 20(ו) לתקנות סדר הדין האזרחי שמסדירות את סדרי הדין ביחס לדיונים המתנהלים בבתי המשפט, מורה כי יראו את התביעה על סכום קצוב שהוגשה להוצאה לפועל ככתב התביעה ואת התצהיר שהוגש ביחד עם ההתנגדות ככתב ההגנה. 

מניסוח השאלה אני מעריך שסכום התביעה אינו עולה על סך של 75,000 ש"ח, ובהתאם רואים בה על פי תקנות סדר הדין האזרחי תביעה בדיון מהיר. 

כשמגישים תביעה בדיון מהיר יש לצרף לכתב התביעה "תצהיר בגצי" (ראי הנוסח בטופס 5 בסיפא של תקנות סדר הדין האזרחי). אין מניעה לצרף תצהירים נוספים מטעם עדים נוספים וחשוב לחשוב כבר עכשיו מראש איזה עדים תצטרכי כדי להוכיח את טענותיך כי אין בזה מקצה שיפורים (אלא במקרים חריגים). בנוסף יש לצרף את רשימת המסמכים הדומה במהותה לתצהיר גילוי מסמכים, למעט היותה רשימה ולא תצהיר. 

אין לפי התקנות מקום להגיש כתב תביעה חלופי. אין זה אומר שלא ניתן לבקש לתקן את כתב התביעה ככל שנדרש לתקנו. 

לסיכום:

1.כתב התביעה על סכום קצוב שהוגש להוצאה לפועל הוא שישמש ככתב התביעה בניהול ההליך (אלא אם בית המשפט הורה מפורשות אחרת). 

2.יש לצרף את רשימת המסמכים והעתקיהם. 

3. אין לטעמי מניעה בנסיבות שתיארת לצרף מסמכים נוספים שלא צורפו לכתב התביעה על סכום קצוב שהגשת. יודגש כי מסמכים שלא יצורפו בשלב זה לא יתאפשר צירופם בהמשך (אלא במקרים חריגים) ולכן מומלץ לבחון את טענות ההגנה שבצהיר שליווה את ההתנגדות היטב ולנסות להביא מסמכים אשר מפריכים אותן. 

שימי לב שבתביעה בדיון מהיר אין אפשרות לעשות שימוש בשאלונים ובדרישות לגילוי ועיון במסמכים, וכי הוראת תקנה 79(ב) קובעת שמסמך שלא צורף בשלב בו את מצויה לא יהיה ניתן לעשות בו שימוש במסגרת המשך ההליך. 

בהצלחה. 
בברכה,
יהונתן ינאי, עו"ד 
מנהל פורום דיני חברות ופורום בתי משפט

הארבעה 28, תל אביב (מגדלי הארבעה), מגדל צפוני קומה 13
טלפון: 03-6956688 ; מייל: info@yanay-law.co.il


הוספת תגובה

הסכמת הצד שכנגד לבקשת הארכה יעקב | 05/05/2024 23:02

ביקשתי הסכמה מהצד שכנגד לבקשת הארכה למועד הגשת תגובה על ידי. אני לא מיוצג, אך מתייעץ עם עו"ד שאינו מייצג אותי, והוא שהה בחו"ל עד עתה.

הצד שכנגד דורש לדעת מי עוה"ד המיייצג.

האם אני חייב לשתף אותו בפרטי עורך הדין שאינו מייצג אותי, אלא רק מייעץ לי?


הוספת תגובה לעמוד המלא

ניהול הליך משפטי ללא ייצוג עו"ד יהונתן ינאי | 06/05/2024 08:56

בקר טוב, 

לא מומלץ לנהל הליכים משפטיים ללא ייצוג.

עו"ד שעושה לך טובה לא באמת עושה לך טובה כי הוא לא יכול להכיר את התיק כאילו הוא מנהל אותו. 

ניהול ההליך ללא עו"ד מקצועי מקטין את סיכויי ההצלחה שלך ומגדיל את הסיכון שלך. 

ביחס לשאלה, אין חובה למסור את פרטי עורך הדין שמייעץ לך מאחר שהוא אינו מייצג בהליך.


בברכה,
יהונתן ינאי, עו"ד 
מנהל פורום דיני חברות ופורום בתי משפט

הארבעה 28, תל אביב (מגדלי הארבעה), מגדל צפוני קומה 13
טלפון: 03-6956688 ; מייל: info@yanay-law.co.il


הוספת תגובה

האם טענה זו תעמוד לי רון | 01/05/2024 20:11

פתחו לי תיק הוצלפ לכביש 6

מעולם לא קבלתי דרישת תשלום

ויש לי גם הו"ק אליהם

אבל התברר כי יש 2 סוגים של כבי ש6


יתכן ושלחו לי לכתובת שהיתה מעודכנת במשרד הפנים

אבל כבר לא גרתי שם כמה שנים

כתובתי העדכנית עודכנה במשרד הפנים מספר חודשי ם אחרי המועד של הנסיעה הנטענת


האם טענה זו תעמוד לי לבטל את כל הצבירה של ריביות ושכ"ט עו"ד

מאגרה של 30 שח שהפכו כרגע ל800 שח


הוספת תגובה לעמוד המלא

תביעה על סכום קצוב עו"ד יהונתן ינאי | 02/05/2024 08:52

שלום רב, 

ככל שיש טענת הגנה נגד החוב או חלק מרכיביו ניתן להגיש התנגדות (במועד הקבוע לכך) וההתנגדות תועבר לבית המשפט ותתברר שם. 

לא ברור לי עניין קיומם של 2 סוגים של כבישי 6. איני מכיר את העניין. שווה להעמיק בסוגיה ולבחון את המשמעות של קיומה של הו"ק ביחס לריביות באחת החברות אם יש בכך כדי לסייע ככל שניתן לבסס קשר בין החברות או טעות אחרת. 

לגבי עדכון הכתובת צריך לבחון מתי נעשה אל מול המועד בו שוגר אליך מכתב ההתראה או האזהרה ביחס לפתיחת תיק ההוצאה לפועל. ככל שמכתב ההתראה נשלח אליך לכתובת הישנה לאחר עדכון ייתכן וזו טענה שתוכל לסייע ולו חלקית ביחס לריביות. 

איני יודע לחזות את סיכוי ההצלחה של מי מהטענות, ודאי כשאין בפני את כל המסמכים והעובדות. 

מכל מקום אציין כי שעת ייעוץ בודדת תעלה לך יותר מהסכום שדורשים ממך. ודאי ששירותי ייצוג יעלו יותר מהחוב באופן ניכר. לעיתים עדיף להיות חכם ולא צודק. 

בנסיבות אלה ייתכן שהנכון זה לפנות לזוכה או בא כוחו ולנהל איתו מו"מ. 

צריך להבין שמבחינת הזוכה כל עוד לא הגשת התנגדות שמחזיקה מים, אין לו תמריץ להתפשר איתך מאחר שמזוית הראיה שלו הוא יגבה ממילא את מלוא החוב באמצעות עיקולים וכד'. בברכה,
יהונתן ינאי, עו"ד 
מנהל פורום דיני חברות ופורום בתי משפט

הארבעה 28, תל אביב (מגדלי הארבעה), מגדל צפוני קומה 13
טלפון: 03-6956688 ; מייל: info@yanay-law.co.il


הוספת תגובה

שאלה דחופה חגית | 25/04/2024 17:16

1.האם בבית הדין לעבודה מגישים סיכומים בכתב?

2. כשרשום בהחלטת רשמת בית הדין החלטה שהוצאה בדיון מקדמי הוראות לגבי תצהיריןץם ובנוסף רשום שהצדדים יהיו ערוכים לסיכומים בעל פה וזאת לשיקול דעת הגורם השיפוטי- מה המשמעות לכך מבחינת סיכומים בכתב האם זה אומר שלא יהיו סיכומים בכתב אודה להסבר.

תודה רבה


הוספת תגובה לעמוד המלא

נא להפנות את השאלה לפורום דיני עבודה עו"ד יהונתן ינאי | 30/04/2024 19:34בברכה,
יהונתן ינאי, עו"ד 
מנהל פורום דיני חברות ופורום בתי משפט

הארבעה 28, תל אביב (מגדלי הארבעה), מגדל צפוני קומה 13
טלפון: 03-6956688 ; מייל: info@yanay-law.co.il


הוספת תגובה
להודעות נוספות גלול מטה