אודות הפורום

פורום בתי משפט הוקם כדי לתת במה לשאלות ותגובות בעיקר בכל הנוגע לפרוצדורות הנוהגות במסגרת בתי משפט, בית משפט לתביעות קטנות, בית משפט השלום, הגשת תביעה, ע"א, וכו' ואין בו כדי לספק מענה בנושאים משפטיים אחרים הנידונים בצורה מקיפה בפורומים הנוספים.

תשובה על תשובה - המשך ... עומר | 17/09/2020 16:30

שלום עו"ד בייזר. תודה על המענה. אם השופטת מאפשרת לנתבע להגיב תשובה על תשובה ותשובה לאחר החלטה/ הוראה ואחר כך השופטת שוב מגיבה ואף כותבת גישתו הראויה.... כאשר בטענות הנתבע היה טעת לעג. ואני חושש למשוא פנים עקב כך ובכלל התבטאויות השופטת. ומדובר בשופטת מחוזי ואני פוחד שאם אדווח על משוא פנים השופטת לא תפסול את עצמה והיא עלולה להתנכל בהחלטות. ואני רק בתחילת ההליך. העורכת דין שלי אומרת להתעלם מכך, לא להתחיל להתעסק עם שופטת מחוזי ואך היא יכולה להטיל עליי הוצאות רק כי אבקש פסילה ממשוא הפנים. הדבר נכון? מה עושים... בבקשה עצה תודה רבה


הוספת תגובה לעמוד המלא

בפני מי שופטים נותנים דין וחשבון על התנהלותם? אזרח נפגע משופט | 17/09/2020 13:18

לשופטים יש יותר מידי כוח בניהול משפט, מה שהם אומרים לא נרשם בפרוטוקול הם מנהלים את הפרוטוקול הם יכולים לכתוב מה שהם רוצים בהכרעת הדין.


בפני מי הם נותנים דין וחשבון? מי מפקח על התנהלותם?

האם אפשר להתלונן בפני הנציב על הוצאת דיבה בהכרעת הדין שנכתבה ברשלנות ובזדון?


הוספת תגובה לעמוד המלא

דואר רשום מבית המשפט /קיימת אפשרות כי חזקת מסירה אלכס גרוס | 15/09/2020 20:30

 מכובדי מוקיר תודה, ושנה טובה.

שתי שאלות: 1- למה ת.ז שלי מופיע לעיני כול בחלונית לא מובן לי זה פרט פרטי וחסוי מעיני כול?

2. האם הפסיקה עפ"א 277/0 תופסת גם למקרה שלי? מצאתי מכתב בתיבת הדואר ולא חתמתי על קבלתו.

הרי בקלות יכולים להוציא מתיבת הדואר מכתבים.....

 


הוספת תגובה לעמוד המלא

מסירת כתבי בי דין עו"ד טליה שנברגר | 16/09/2020 16:48

אלכס שלום רב,

לא ברור לי על איזה חלונית אתה מדבר...בהתאם לתקנות סדר הדין יש לציין את מספרי תעודות הזהות של בעלי הדין וככל שמדובר בהגשה במערכת "נט המשפט" נדרש להזין מס' ת.ז. של בעלי הדין. 

אם קיבלתי דואר והגיע לידך כתב טענות - המלצתי היא לא להתעלם ממנו. אני לא יכולה להמליץ לך להתעלם מחומרים משפטיים שקיבלת בדואר גם אם לא חתמת על קבלתם.

בהצלחה.

 

בברכה,

טליה שנברגר, עו"ד
מנהלת פורום בתי משפט

העצמאות 40, יהוד
טל': 03-5363408; מייל: [email protected]


הוספת תגובה

דואר-רשום הבהרה | 16/09/2020 19:00

מוקיר לך תודה, שנה טובה.

צירפתי את המעטפה  אם המכתב בפנים.

למה  מס'  הת.ז שלי צריך להופיע באופן גלוי על מכתב שנישלח אלי?

ממתי שים מכתב רשום בתיבה ללא חתימה נתקבל?

כאילו לבית המשפט מותר לעשות ככול העולה על רוחה.


הוספת תגובה

איך בודקים מצב כזה זיו | 15/09/2020 10:41

נודע לי שהוגשה נגדי תביעה בית משפט השלום. באופן לא רשמי, אבל טרם קיבלתי את התביעה, לא בדואר רשום ולא בכל דרך אחרת.
זה אומר שכל עוד לא נמסרה התביעה, למעשה לא סופרים ימים להגשת כתב הגנה? 
שאלה חשובה, קראתי שניתן להכנס למערכת התביעות באמצעות אמצעי זיהוי, במידה ונכנסים למערכת, עצם הכניסה לעיון בתיק הופכת את הדבר לאישור רשמי שקיבלת את כתב התביעה או שרק דואר רשום נחשב לאישור רשמי ולתחילת מניין 
הזמן בתיק. 


הוספת תגובה לעמוד המלא

בדיקת סטטוס תביעה עו"ד טליה שנברגר | 16/09/2020 16:44

זיו שלום רב,

מאחר ומשרדי מחובר למערכת "נט המשפט" באמצעות כרטיס חכם, אני לא יודעת לומר לך האם המערכת מזהה גם כניסות של משתמשים פרטיים ללא כרטיס חכם. יתכן והדבר אכן קיימת במערכת. אתה אמור לקבל את כתב התביעה באמצעות שליח או באמצעות דואר רשום או באמצעות דואר רשום עם אישור מסירה ורק עם קבלתו מתחילים לספור את מניין הימים להגשת כתב הגנה.

בהצלחה 

בברכה,

טליה שנברגר, עו"ד
מנהלת פורום בתי משפט

העצמאות 40, יהוד
טל': 03-5363408; מייל: [email protected]


הוספת תגובה

החזר הוצאות שכ"ט עו"ד והסכם עו"ד לקוח לילי | 14/09/2020 21:55

בהסכם ייצוג ושכ"ט טרחה בין עו"ד ללקוחה, רשום כי (ציטוט):

"החזר הוצאות שיפסקו ע"י ביהמ"ש יועברו לידי הלקוחה".

האם משמעותו של משפט זה היא שגם אם ביהמ"ש יפסוק החזר הוצאות שכ"ט עו"ד שהלקוחה שילמה, זה יועבר לידי הלקוחה?

(ככל שהתשובה שלילית והחזר הוצ' שכ"ט עו"ד לא כלול , אז מה נהוג לרשום בהסכם בכדי שהחזר הצואות שכ"ט עו"ד יועברו לידי הלקוחה)?


תודה רבה


הוספת תגובה לעמוד המלא

האם יש לצרף פרוטוקול בהגשת ערעור נח | 14/09/2020 12:14

ניתן פסק דין בתביעה אזרחית במחוזי. מוגש ערעור לעליון על פסק הדין של המחוזי. האם יש לצרף לכתב הערעור (שמוגש לעליון) את כל עמודי הפרוטוקול של בית המשפט המחוזי (1200 עמודים)?


הוספת תגובה לעמוד המלא

עדות שקר והדחת של הנתבעים בת | 14/09/2020 09:07

עוד שאלה בבקשה. כתוב בחוק עונשים שונים למי שמשקר לבית משפט..בעדות,בכתב הגנה..מדיח עדים...נותן לעדים טובות הנאה שלא ידברו..משבש הליכי משפט ..הנתבעים שלי עברו על כל אלו ברמה..ובכתבי טענוותיהם כתבו המון שקרים שניתן להוכיח במטרה לפגוע בי לנשלני מזכויותיי כאנוש ולהעביר להם. שבמילא לקחו רכושי להם והתחילו להרג ברבים בדיבה ושאף אחד לא ידבר.בתחום התביעה איך מייצרים תביעה ,אחרי שהנתבעים כתבו בכתבי טענתיהם שקר גמור עליי,על הסעיפים הללו של הדחת עדים עדות שקר ביודעין..לומר לבית משפט דברים הפוכים וכל הרשימה שמצאתי באתר נבו?

פרק ט': פגיעות בסדרי השלטון והמשפט

סימן א': שיבוש עשיית משפט

הגדרות [א/116]

236. בסימן זה, "עדות" - אמרות בעל פה או בכתב שנאמרו לשם ראיה, למעט אמרות שלא בשבועה מפי נאשם בהליך פלילי, ולרבות חוות דעת שניתנו לשם ראיה ותרגומים מפי מתרגם בהליך שיפוטי.

עדות שקר [א/117, 118] [תשל"ג]

237. (א) המעיד בהליך שיפוטי, ביודעין, עדות כוזבת בדבר מהותי לגבי שאלה הנדונה באותו הליך, הרי זו עדות שקר, ודינו - מאסר שבע שנים; עשה כן בעד טובת הנאה, דינו - מאסר תשע שנים.

(ב) לענין עדות שקר אין נפקא מינה –

(1) אם ניתנה העדות בשבועה או בלא שבועה או בעיצום אחר שהותר על פי דין;

בידוי ראיות [א/119] [תשכ"ט] סירוב להעיד [א/120ב] [תשכ"ח]

241. (א) מי שחייב להעיד או למסור ראיה אחרת בהליך שיפוטי והוא מסרב לעשות כן, דינו - מאסר שנתיים.

(ב) הטלת מאסר לפי סעיף 5 לפקודת בזיון בית המשפט על אדם שסירב כאמור, אין בה כדי למנוע שפיטתו לפי סעיף קטן (א), אולם מי שנדון למאסר לפי סעיף קטן (א), תנוכה מענשו התקופה שבה היה אסור לפי סעיף 5 האמור.

השמדת ראיה [א/122]

242. היודע כי ספר, תעודה או דבר פלוני דרושים, או עשויים להיות דרושים, לראיה בהליך שיפוטי, והוא, במזיד, משמידם או עושה אותם בלתי ניתנים לקריאה, לפענוח או לזיהוי, והכל בכוונה למנוע את השימוש בהם לראיה, דינו - מאסר חמש שנים.

246. (א) המניע אדם, או מנסה להניעו, שבהליך שיפוטי לא יעיד, או יעיד עדות שקר, או יחזור בו מעדות או מהודעה שמסר, דינו - מאסר שבע שנים.

(ב) המניע או מנסה להניע כאמור בסעיף קטן (א), בדרך של מרמה, הטעיה, כוח, איומים, הפחדה, מתן טובת הנאה או כל אמצעי פסול אחר, דינו - מאסר תשע שנים.שיבוש מהלכי משפט [א/124] [תשל"ג]

244. העושה דבר בכוונה למנוע או להכשיל הליך שיפוטי או להביא לידי עיוות דין, בין בסיכול הזמנתו של עד, בין בהעלמת ראיות ובין בדרך אחרת, דינו - מאסר שלוש שנים; לענין זה, "הליך שיפוטי" - לרבות חקירה פלילית והוצאה לפועל של הוראת בית משפט.

השמדת ראיה [א/122]

242. היודע כי ספר, תעודה או דבר פלוני דרושים, או עשויים להיות דרושים, לראיה בהליך שיפוטי, והוא, במזיד, משמידם או עושה אותם בלתי ניתנים לקריאה, לפענוח או לזיהוי, והכל בכוונה למנוע את השימוש בהם לראיה, דינו - מאסר חמש שנים.

עדויות סותרות [א/120א] [תשכ"ה, תשכ"ט, תשל"ב] (תיקון מס' 12) תש"ם-1980

240. (א) המוסר הודעות או עדויות, בענין אחד בפני רשויות שונות, והודעותיו או עדויותיו סותרות זו את זו בשאלה עובדתית שהיא מהותית לגבי הענין, ועושה כן בכוונה להטעות, דינו - מאסר חמש שנים.

(ב) "רשות", לענין סעיף זה - בית משפט הדן בפלילים, בית דין משמעתי, שוטר או רשות אחרת שערכו על פי דין חקירה קודם לאישום בבית המשפט או בבית הדין המשמעתי, ועדת חקירה לפי חוק ועדות חקירה, תשכ"ט-1968, או מי שנתמנה לפי סעיף 13 לחוק האמור.

(ג) פרוטוקול של המשפט והודעה או עדות שנרשמו כדין בחקירה כאמור, יהיו ראיה לכאורה לדברי העד שבהם.

סירוב להעיד [א/120ב] [תשכ"ח]

241. (א) מי שחייב להעיד או למסור ראיה אחרת בהליך שיפוטי והוא מסרב לעשות כן, דינו - מאסר שנתיים.

השמדת ראיה [א/122]

242. היודע כי ספר, תעודה או דבר פלוני דרושים, או עשויים להיות דרושים, לראיה בהליך שיפוטי, והוא, במזיד, משמידם או עושה אותם בלתי ניתנים לקריאה, לפענוח או לזיהוי, והכל בכוונה למנוע את השימוש בהם לראיה, דינו - מאסר חמש שנים.

ידיעות כוזבות [א/123] [תשל"ג]

243. המוסר לשוטר או למי שמוסמך להגיש תביעה פלילית, ידיעה על עבירה כשהוא יודע שהידיעה כוזבת, דינו - מאסר שלוש שנים, ואם העבירה היא פשע - מאסר חמש שנים; ואין נפקא מינה אם הוגשה תביעה פלילית בעקבות הידיעה ואם לאו.

שיבוש מהלכי משפט [א/124] [תשל"ג]

244. העושה דבר בכוונה למנוע או להכשיל הליך שיפוטי או להביא לידי עיוות דין, בין בסיכול הזמנתו של עד, בין בהעלמת ראיות ובין בדרך אחרת, דינו - מאסר שלוש שנים; לענין זה, "הליך שיפוטי" - לרבות חקירה פלילית והוצאה לפועל של הוראת בית משפט.

הדחה בחקירה [א/124א,(א),(ב)] [תשל"ג] ת"ט תשל"ז-1977

245. (א) המניע אדם, או מנסה להניעו, שבחקירה על פי דין לא ימסור הודעה או ימסור הודעת שקר, או יחזור בו מהודעה שמסר, דינו - מאסר חמש שנים.

(ב) המניע או מנסה להניע כאמור בסעיף קטן (א) בדרך של מרמה, הטעיה, כוח, איומים, הפחדה, מתן טובת הנאה או כל אמצעי פסול אחר, דינו - מאסר שבע שנים.

הדחה בעדות [א/124א(ג), (ד)] [תשל"ג]

246. (א) המניע אדם, או מנסה להניעו, שבהליך שיפוטי לא יעיד, או יעיד עדות שקר, או יחזור בו מעדות או מהודעה שמסר, דינו - מאסר שבע שנים.

(ב) המניע או מנסה להניע כאמור בסעיף קטן (א), בדרך של מרמה, הטעיה, כוח, איומים, הפחדה, מתן טובת הנאה או כל אמצעי פסול אחר, דינו - מאסר תשע שנים.

סייגים לתחולה [א/124א(ו) רישה] [תשל"ג]


הוספת תגובה לעמוד המלא

מועדים - האם ימי הפגרה נספרים במנין הימים? יהודה | 13/09/2020 15:22

מועדים - ב16.7 ניתנה החלטה סיכומים תוך 60 יום - מבלי לקבוע תאריך ספציפי

למיטב זיכרוני, ימי פגרה אינם נחשבים במנין הימים - וע"כ יש לנו ימים נוספים

האם חל שינוי בנידון או נשאר כרגיל? [יש צורך בתוספת זמן בגלל הפגרה , אך אין טעם להעסיק ביהמ"ש ללא צורך אם במילא הפגרה אינה נכללת]

הפגרה השנה מחולקת ל2
האם ניתן להוסיף את 2 החלקים למנין הימים?

https://www.gov.il/he/Departments/General/courts_recess_duty?fbclid=IwAR1OCZlALBW72xPFsV3cPXw773rZyvIKp91wucqgB9IoID571s-AUoGuLFk

תודות למשיבים


הוספת תגובה לעמוד המלא

הימים להגשת כתב הגנה אודיר | 12/09/2020 22:06

שלום רב

האם כשיש סגר זה מעכב את הגשת כתב ההגנה ??? או שהנתבע צריך להגיב ???


הוספת תגובה לעמוד המלא

השפעת הסגר על מועד להגשת כתבי טענות עו"ד אלי מור | 13/09/2020 19:38

אדיר שלום רב

כל עוד טרם ניתנה החלטה של שר המשפטים כי הסגר חל גם על מערכת המשפט, המועדים להגשת כתבי טענות נמשכים כרגיל.

ככל שתינתן הוראה כי הסדר עוצר את מניין הימים להגשת כתבי טענות, יחול פרסום בעניין זה במערכת בתי המשפט ואתה מוזמן לעקוב.

בהצלחה ובתקווה שהשאלה שלך תתייתר ולא נצטרך סגר.
בברכה,

אלי מור, עו"ד
מנהל פורום בתי משפט 
פארק אולימפיה, מוטה גור 9, קומה 4, פ"ת

טלפון: 03-6959990, מייל: [email protected]


הוספת תגובה

קיבלתי :) אודיר | 15/09/2020 14:28


הוספת תגובה

פינוי שוכר בכוח יובל | 11/09/2020 14:07

שלום רב

יש לי שוכר בדירה שלא משלם 4 חודשים, האם ניתן לפנות אותו בכוח ?

ואם כן, כיצד עושים את זה?


הוספת תגובה לעמוד המלא

כיצד ניתן לפנות שוכר באופן פיזי מהמושכר ? עו"ד אלי מור | 13/09/2020 19:34

יובל שלום רב

המונח פינוי שוכר "בכוח" אינו המונח הנכון בעיני.

ניתן כמובן לפנות שוכר שלא משלם דמי שכירות או מסרב לפנות את המושכר באופן פיזי אך בכפוף להוראות הדין.

טרם ביצוע הפינוי הפיזי המתבצע באמצעות הכלים המשפטיים שמעניק עליך ההוצאה לפועל, יש לקבל פסק דין המורה על פינוי השוכר.

רק לאחר מכן וככל שהשוכר מסרב לפנות את המושכר, ניתן להמשיך את התהליך ולפנות את השוכר באופן פיזי מהמושכר.

בהצלחה בפינוי השוכר.
בברכה,

אלי מור, עו"ד
מנהל פורום בתי משפט 
פארק אולימפיה, מוטה גור 9, קומה 4, פ"ת

טלפון: 03-6959990, מייל: [email protected]


הוספת תגובה
להודעות נוספות גלול מטה