אודות הפורום

  עו"ד סיגלית שאלתיאל
  מתמחה במיצוי זכויות מול המל"ל על רקע נסיונה במשרד הראשי
  של המל"ל.

עו"ד אפרים דה-האס
מתמחה בדיני ביטוח לאומי, בעל ניסיון כעורך דין בלשכה המשפטית של המל"ל.

מענק חזרה לעבודה אורנה | 11/07/2021 13:55

מתוך מענק חזרה לעבודה"

"ביטוח לאומי רואה חשיבות רבה בעידוד מובטלים לחזור למעגל העבודה, וישלם 'מענק חזרה לעבודה' למי שחזרו לעבוד מ-1.11.20 עד ה-30.4.21, והשכר החדש (ברוטו) שירוויחו נמוך יותר מהשכר הקודם (ברוטו) שהיה להם."

https://www.btl.gov.il/Corona/backtowork/Pages/default.aspx

 

חשוב לדעת

לפני שנתחיל חשוב שתדעו

ניתן לקבל את המענק אם חוזרים לעבוד אצל מעסיק חדש או אצל אותו מעסיק שהוציא אתכם לחל"ת.

ניתן לקבל מענק גם אם השכר החדש גבוה מדמי האבטלה המשולמים לכם.

המענק הוא לא חד פעמי! תוכלו לקבל את המענק למשך 4 חודשי העסקה לכל היותר,

החל מיום החזרה שלכם לעבודה, ולכל המאוחר עד 31.7.21.

המענק ישולם למבוטלים עד גיל 67 שנים.

קבלת המענק לא פוגעת בזכויות האחרות שלכם לקבלת דמי אבטלה בהמשך. כך שאם מסיבה כלשהי תפסיקו לעבוד, תוכלו לחזור לקבל דמי אבטלה, כל עוד תקופת האבטלה לא הסתיימה.

שימו לב, הכנסתכם הכוללת מעבודה וממענק תהיה גבוהה יותר מדמי האבטלה שאתם מקבלים,

לכן משתלם לכם מאוד לצאת לעבוד."

https://www.btl.gov.il/Corona/backtowork/Pages/important.aspx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"

 

 

 

 

 

 

 

 

#


הוספת תגובה לעמוד המלא

עדכונים למובטלים ונשים בהריון אורנה | 02/07/2021 18:51


עדכונים למובטלים ונשים בהיריון על המשך תשלום קצבה


תאריך פרסום: 01.07.2021

בעקבות שינוי חקיקה, אנו שמחים לעדכן אתכם על הטבות למובטלים ונשים בהיריון שהתקבלו בחודש יולי 2021:

הארכת הזכאות לדמי אבטלה למי שמלאו 45 שנה
למידע נוסף לחצו כאן

הארכת הזכאות למענק הסתגלות לבני 67 ומעלה
למידע נוסף לחצו כאן

זכאות לדמי אבטלה למי שהפסיק לעבוד מ-1.7.21 ואילך
למידע נוסף לחצו כאן

הטבות לנשים שילדו בתקופת הקורונה
למידע נוסף לחצו כאן
https://www.btl.gov.il/about/news/Pages/idconom-july-2021.aspx


הוספת תגובה לעמוד המלא

דמי אבטלה לבני 45 ומעלה כולל דמי לידה אורנה | 02/07/2021 08:58

הארכת הזכאות לדמי אבטלה למי שמלאו 45 שנה


?אנו שמחים לעדכן אתכם שבהתאם להחלטת הכנסת, החל ב- 1 ביולי 2021, תוארך הזכאות לדמי אבטלה לבני 45 ומעלה שקיבלו אבטלה בתקופת הקורונה, ועונים על תנאי הזכאות להארכה (שמפורטים בהמשך).

חשוב לדעת! תוספת ימי האבטלה תעודכן באזור האישי שלכם באתר באופן אוטומטי בימים הקרובים – אין צורך להגיש בקשה להארכה.
תנאי הזכאות להארכה
את תוספת ימי האבטלה יקבל מי שעונה על שני התנאים האלה:
תנאי ראשון - גיל
מלאו לך 45 שנים עד 1.7.2021 (כולל). כלומר, נולדת עד 1.7.1976 (כולל)
תנאי שני - קבלת דמי אבטלה בתקופת הקורונה
קיבלת דמי אבטלה עבור חלק או מלוא ימי האבטלה המקוריים שלך בין החודשים מרץ 2020 עד יוני 2021.
ימי האבטלה המקוריים = 175 או 87 ימי זכאות שקיבלת על פי חוק ולא בשל 'תקנות חירום משבר הקורונה'. 
שימו לב, מי שסיים את ימי האבטלה בחודשים ינואר או פברואר 2020 (לפני הקורונה), וקיבל דמי אבטלה בתקופת הקורונה רק בשל 'תקנות חירום משבר הקורונה', לא זכאי להארכה.

איפה רואים את זה? תוכל לראות מתי התחלת לקבל דמי אבטלה לפי 'תקנות חירום משבר הקורונה' באיזור האישי שלך באתר > בלשונית אבטלה > בירור אבטלה > ימי זכאות > הערות

עד מתי אפשר להמשיך לקבל דמי אבטלה? 
מי שעונה על תנאי הזכאות, יקבל תוספת ימי אבטלה שבאפשרותו לנצל עד 31.12.21. לאחר מכן ימים אלה יבוטלו. 
תוספת ימי האבטלה תחושב באופן הזה:
אם קיבלת את כל ימי האבטלה המקוריים שלך - אתה זכאי לקבל תוספת של 50% מימי האבטלה המקוריים שלך:
- אם היו לך 12 חודשי אכשרה בעת הגשת התביעה ואושרו לך 175 ימי אבטלה - תקבל 88 ימי אבטלה לניצול עד 31.12.21.
- אם היו לך בין 6 ל-11 חודשי אכשרה בעת הגשת התביעה ואושרו לך 87 ימי אבטלה - תקבל 43 ימי אבטלה לניצול עד 31.12.21.
איפה רואים כמה ימי אבטלה מקוריים אושרו לי ? באיזור האישי שלך באתר > בלשונית 'מכתבים' > צפייה במכתב שנשלח אליך עם אישור תביעתך. 
אם נותרו לך ימי אבטלה - אתה זכאי לקבל את הימים שנותרו לך בתוספת 50% מימי האבטלה שניצלת בין החודשים מרץ 2020 ליוני 2021. 
לדוגמה, אם ניצלת 120 ימים מתוך 175 ימי הזכאות שלך, אתה זכאי ל-115 ימי אבטלה (55 הימים שנותרו לך + 60 יום שהם 50% מהימים שניצלת).
סכום דמי האבטלה
סכום דמי האבטלה עבור תוספת ימי האבטלה יהיה בשיעור של 85% מדמי האבטלה הרגילים.
סכום דמי האבטלה עבור ימי האבטלה שנותרו לך יהיו בשיעור 100% למי שצבר 12 חודשי אכשרה, ובשיעור 90% למי שצבר בין 6 ל- 11 חודשי אכשרה.

מה עוד חשוב לדעת?
תשלום דמי אבטלה ביחד עם קצבה נוספת
הזכאות לקבל דמי אבטלה ביחד עם קצבה נוספת הוארכה עד ל-31.12.21. בתקופה זו, דמי האבטלה לא יילקחו בחשבון ככפל קצבאות אלא כהכנסה מעבודה. 
הקצבאות הנוספות הן: דמי מזונות, הבטחת הכנסה, קצבת אזרח ותיק (לנשים מגיל 62 עד 67), קצבת שאירים וקצבת נכות כללית (תוספת עבור בני זוג וילדים).
תשלום ללומד בהכשרה מקצועית
הזכאות לקבל דמי אבטלה בשיעור 100% למובטל שלומד בהכשרה מקצועית מטעם שירות התעסוקה הוארכה עד ה-31.12.21. (ולא בשיעור של 70%).
כל המידע על קבלת דמי אבטלה בזמן הכשרה מקצועית מפורט בקישור הזה
https://www.btl.gov.il/benefits/Unemployment/covid19_avt/Pages/45zacaut.aspx


הוספת תגובה לעמוד המלא

פטור מדמי ביטוח לעובדים בחל"ת אורנה | 19/03/2021 21:25

מתוך עמוד הבית באתר ביטוח לאומי:

הודעה למעסיקים בנוגע לפטור מתשלום דמי ביטוח עבור עובדים בחל"ת

 

תאריך פרסום: 17.03.2021

 

?אנו שמחים לבשר לכם שבעקבות תיקון בחוק, מעסיקים יהיו פטורים מתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות עבור עובדים שהיו בחל"ת בתקופת משבר הקורונה, בין החודשים אפריל 2020 עד אפריל 2021.

 

שימו לב, הפטור הוא מתשלום דמי ביטוח ולא מדיווח, ולכן עליכם לדווח לנו על העובדים שהיו בחל"ת באופן הבא: 

 

הדיווח עבור עובדים שהיו בחל"ת בשנת 2020 יעשה באמצעות טופס 126 סופי
- דיווח מס' 3, משרה 22 (עובד בחל"ת)הדיווח עבור עובדים שהיו בחל"ת בשנת 2021 יעשה באמצעות טופס 126
- דיווח מס' 1, משרה 22 (עובד בחל"ת).

 

מידע מפורט בנוגע לאופן הדיווח, וכן הנחיות לגבי החזרים למעסיקים ששילמו דמי ביטוח עבור עובדים בחל"ת,
 יפורסמו באתר בימים הקרובים.

 

אנו מאחלים לכם חג שמח, בריאות איתנה, וחזרה מהירה לשגרה.

 

 


הוספת תגובה לעמוד המלא

מענק עבודה מועדפת הוארך ל-3 שנים אורנה | 10/01/2021 16:32

חיילים משוחררים שימו לב 

בעקבות משבר הקורונה, תיקנו את החוק ותנאי הזכאות למענק עבודה מועדפת השתנו: 
שלוש שנים במקום שנתיים-  
לפני התיקון לחוק חיילים שהשתחררו משירות חובה היו זכאים למענק אם עבדו במשך שישה חודשים בעבודה מועדפת שנתיים אחרי השחרור. 
עכשיו - בגלל משבר הקורונה מי שהשתחרר מה-1.1.19 עד 31.12.20 יוכל לצבור את חודשי העבודה המועדפת בתוך 3 שנים(!) מיום השחרור. 
מאחלים לכם שחרור נעים!
לפרטים נוספים>> https://www.btl.gov.il/Pages/default.aspx


הוספת תגובה לעמוד המלא

החל מחודש פברואר: תשלום למעסיקים עבור ימי בידוד ששולמו לעובדים אורנה | 08/12/2020 15:43

 החל מחודש פברואר: תשלום למעסיקים עבור ימי בידוד ששולמו לעובדים


ביטוח לאומי יפצה מעסיקים ששילמו שכר ימי מחלה לעובדים שלהם ששהו בבידוד, וישלם עבור ימי הבידוד של העובדים מ-1.10.20 עד 31.3.21. 

מעסיקים שימו לב, את הבקשות לקבלת פיצוי עבור ימי המחלה ששילמתם לעובדים שבבידוד, ניתן יהיה להגיש רטרואקטיבית החל מחודש פברואר 2021.

כל המידע באתר שלנו בקישור הזה: https://www.btl.gov.il/Corona/Pages/BidudMasikim.aspx


הוספת תגובה לעמוד המלא

האם הטרדה מינית בעבודה היא פגיעה בעבודה? אורנה | 30/08/2020 09:07

מתוך דף הפייסבוק של ביטוח לאומי:

האם הטרדה מינית בעבודה היא פגיעה בעבודה? כן.

אם קיימת פגיעה נפשית או פיזית בעקבות ההטרדה בעבודה, ניתן להיות זכאים לדמי פגיעה כפיצוי על אובדן השכר, למימון ההוצאות הרפואיות בעקבות הפגיעה ולקצבת נכות מעבודה.

 

למידע נוסף >> https://www.btl.gov.il/benefits/Work_Injury/Pages/sexual-harassment.aspx


הוספת תגובה לעמוד המלא

קצבת נכות לנפגעי ונפגעות תקיפה מינית אורנה | 26/08/2020 17:19

מתוך דף הפייסבוק של ביטוח לאומי:

בעקבות השיח בימים האחרונים, חשוב לנו שתדעו שנפגעות ונפגעי תקיפה מינית יכולים להיות זכאים לקצבת נכות.

הקצבה משולמת במקרה של ירידה ביכולת לעבוד לאחר הפגיעה המינית.

 

שימו לב

ניתן להגיש תביעה לביטוח לאומי גם אם לא הוגשה תלונה במשטרה וללא קשר לזמן שעבר מאז הפגיעה.

 

למידע על התהליך >> https://www.btl.gov.il/benefits/Disability/Pages/sexual-assault.aspx


הוספת תגובה לעמוד המלא

חישוב דמי לידה מור | 26/07/2021 09:29

שלום,

ילדתי לפני שנה ב20.7.20 מאז הייתי בחלת שאחרי לידה, החלת הסתיים בחודש יוני. אני בהירון שני וצריכה ללדת בחודש אוקטובר. כעת חוזרת לעבודה ויהיו לי חודשיים וחצי עבודה עד ללידה. כיצד יחושבו דמי הלידה? האם על בסיס ההכנסה שקיבלתי באבטלה? על בסיס המשכורת שלפני הלידה הקודמת?


הוספת תגובה לעמוד המלא

קצבת זקנה למתגוררים בחו''ל zvulonb | 25/07/2021 20:29

שאלה, האם לאחר גיל 70 אדם החי בחו''ל זכאי לקצבת זקנה שלו ( עד גיל 70 חי בישראל)?

מה שידוע, שעד גיל 70 חייב להיות מעל 180 יום בישראל, האם לאחר גיל 70, רשאי לחיות באופן קבוע בחו''ל ולקבל את קצבת הזקנה, בלי להגיע לישראל בכלל.


הוספת תגובה לעמוד המלא

קצבת אזרח ותיק למתגוררים בחו"ל אורנה | 26/07/2021 09:19


שלום לך,


האם אתה יוצא לחו"ל למדינה שיש עמה אמנה?

ראה קישור המצורף מדינות שיש בהן אמנה:

https://www.btl.gov.il/benefits/Unemployment/Pages/%D7%A9%D7%94%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%97%D7%95%D7%9C.aspx

בכל מקרה עליך להודיע לביטוח לאומי על יציאתך לחו"ל:

https://www.btl.gov.il/benefits/old_age/shehutBechul/Pages/default.aspx


בברכה.
הוספת תגובה

חידוד השאלה zvulonb | 26/07/2021 09:56

לפי זיכרוני, לאחר גיל 70 אין צורך  במדינת אמנה, אפשר בכל מדינה בעולם, שבא בוחרים לחיות לקבל והצורך היחיד, זה פעם בחצי שנה להגיע לשגרירות באותה מדינה ולאשר חיות (שהאדם חי).

השאלה האם משהו בחוק השתנה.


הוספת תגובה

נתונים מאתר ביטוח לאומי zvulonb | 26/07/2021 10:34

קבלת קצבה במדינה שאין עמה אמנה

בתחתית העמוד מופיע גם

אישור חיים

פעם בשנה אתה נדרש להמציא "אישור חיים" חתום על ידי הקונסוליה\נוטריון מוכר\רשות מקומית\ מוסד סוציאלי.

https://www.btl.gov.il/benefits/old_age/shehutBechul/Pages/lloHashlamatHachnasa.aspx

מחשבון לחישוב גיל פרישה וגיל זכאות לקצבת אזרח ותיק - אזרח ותיק (קצבת זקנה) | ביטוח לאומי

https://www.btl.gov.il/benefits/old_age/Pages/RetirementCalculation.aspx
הוספת תגובה

המשך תשלום קצבה במדינה שאין עמה אמנה אורנה | 26/07/2021 10:46

שוב שלום לך,

 

לאחר בירור מול ביטוח לאומי/אזרח ותיק (זקנה), התקבל המענה הבא:

"לא ניתן באופן אוטומטי מגיל 70 לקבל את הקצבה.

ניתן גם במדינה שאין עמה אמנה בתנאי שזו לא מדינת אויב"

בכל מקרה של יציאה ושהות בחו"ל מעל ל-3 חודשים יש להודיע לביטוח לאומי/אזרח ותיק.

 

בברכה.

 


הוספת תגובה
להודעות נוספות גלול מטה