אודות הפורום

פורום ביטוח לאומי הוקם כדי לסייע בכל הקשור למפגש של האזרח עם 
ביטוח לאומי. נושאים כגון הבטחת הכנסה, תאונות עבודה, נכות כללית ועוד יקבלו כאן מענה.

עו"ד אפרים דה-האס
מתמחה בדיני ביטוח לאומי, בעל ניסיון כעורך דין בלשכה המשפטית של המל"ל.

פטור מדמי ביטוח לעובדים בחל"ת אורנה | 19/03/2021 21:25

מתוך עמוד הבית באתר ביטוח לאומי:

הודעה למעסיקים בנוגע לפטור מתשלום דמי ביטוח עבור עובדים בחל"ת

 

תאריך פרסום: 17.03.2021

 

?אנו שמחים לבשר לכם שבעקבות תיקון בחוק, מעסיקים יהיו פטורים מתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות עבור עובדים שהיו בחל"ת בתקופת משבר הקורונה, בין החודשים אפריל 2020 עד אפריל 2021.

 

שימו לב, הפטור הוא מתשלום דמי ביטוח ולא מדיווח, ולכן עליכם לדווח לנו על העובדים שהיו בחל"ת באופן הבא: 

 

הדיווח עבור עובדים שהיו בחל"ת בשנת 2020 יעשה באמצעות טופס 126 סופי
- דיווח מס' 3, משרה 22 (עובד בחל"ת)הדיווח עבור עובדים שהיו בחל"ת בשנת 2021 יעשה באמצעות טופס 126
- דיווח מס' 1, משרה 22 (עובד בחל"ת).

 

מידע מפורט בנוגע לאופן הדיווח, וכן הנחיות לגבי החזרים למעסיקים ששילמו דמי ביטוח עבור עובדים בחל"ת,
 יפורסמו באתר בימים הקרובים.

 

אנו מאחלים לכם חג שמח, בריאות איתנה, וחזרה מהירה לשגרה.

 

 


הוספת תגובה לעמוד המלא

זכויות מיוחדות למובטלים העובדים בשכר נמוך ולפותחים אורנה | 23/01/2021 08:18

מתוך אתר ביטוח לאומי:
זכויות מיוחדות למובטלים העובדים בשכר נמוך ולפותחים עסק עצמאי

מענק חזרה לעבודה בעקבות משבר הקורונה
ביטוח לאומי שמח לסייע למובטלים לחזור לעבודה, וישלם 'מענק חזרה לעבודה' למי שיחזרו לעבוד עד ה-28.2.21, והשכר החדש שירוויחו נמוך יותר מהשכר הקודם שהיה להם.
להסבר מפורט על תנאי הזכאות למענק, אופן החישוב והגשת בקשה למענק לחצו כאן
מענק למובטל העובד בשכר נמוך
מי זכאי למענק?
מובטל שנותרו לו ימי אבטלה, והתחיל לעבוד בעבודה חדשה שהשכר היומי הממוצע בה נמוך מדמי האבטלה המגיעים לו ליום, יהיה זכאי למענק אם עבד בעבודה זו 25 ימים לפחות ב-50% משרה לפחות.
ימי העבודה לא חייבים להיות רצופים בחודש אחד, ולא חייבים להיות ממעסיק אחד.
סכום המענק
סכום המענק יהיה ההפרש שבין דמי האבטלה שהיו מגיעים לו ליום, אם לא היה עובד בשכר נמוך, ובין מחצית שכרו היומי הממוצע מהעבודה בשכר הנמוך.
לדוגמה:
מובטל שזכאי לדמי אבטלה בסך 6,000 ש"ח בחודש (240 ש"ח דמי אבטלה ליום כפול 25 ימים),
החל לעבוד בשכר של 4,000 ש"ח (160 ש"ח כפול 25 ימים),
יפסיק לקבל דמי אבטלה ויהיה זכאי למענק בסך 4,000 ש"ח בחודש על פי החישוב הבא:
4,000 = 25 x (240-160/2)
בחודש זה הכנסותיו מעבודה וממענק יהיו 8,000 ש"ח.
סכום המענק המרבי ליום
סכום המענק ליום לא יעלה על הההפרש שבין השכר היומי הממוצע שלפיו חושבו דמי האבטלה, לבין השכר היומי הממוצע מהעבודה בשכר הנמוך.
לדוגמה:
השכר היומי הממוצע שלפיו חושבו דמי האבטלה: 405 ש"ח
השכר היומי הממוצע מהעבודה בשכר נמוך: 160 ש"ח
סכום המענק המרבי ליום לא יעלה על 245 ש"ח (245=405-160)
תקופת הזכאות למענק
תקופת הזכאות למענק היא בהתאם ליתרת ימי האבטלה המרביים של המובטל בשנת אבטלה בתוקף, ובכל מקרה תשלום המענק לא יעלה על 100 ימים.
בחישוב ימי הזכאות למענק לא יובאו בחשבון ימי האבטלה ששולמו למובטל ב-30 הימים הראשונים להתייצבותו הראשונה בשירות התעסוקה, לפני שהתחיל לעבוד בעבודה בשכר נמוך.
לדוגמה:
ימי אבטלה מרביים שנקבעו למובטל: 138
ימי אבטלה ששולמו למובטל ב-11 החודשים האחרונים שקדמו לתחילת עבודתו בשכר נמוך: 80
ימי אבטלה ששולמו למובטל ב-30 הימים הראשונים של שנת האבטלה: 20
ימי הזכאות למענק: 78=138-80+20
מומלץ להתחיל לעבוד בעבודה בשכר נמוך מיד בסמוך להתייצבות הראשונה בשירות התעסוקה, כדי שמספר ימי הזכאות למענק לא יופחת, או כדי שיופחת מספר נמוך יותר של ימי זכאות.
שים לב,
הימים שעבורם שולם המענק אינם נספרים כימי אבטלה, ואינם מופחתים מיתרת התקופה המרבית לדמי אבטלה המגיעה למובטל. לפיכך, אם ניצלת את ימי זכאותך למענק, ונותרו לזכותך ימי אבטלה, תוכל לחזור ולהתייצב בשירות התעסוקה ולקבל דמי אבטלה עבור יתרת ימי האבטלה עד לסיום תקופת האבטלה, בניכוי הכנסות אם יהיו לך.
הגשת תביעה למענק
את התביעה יש להגיש על גבי טופס תביעה למענק למובטל העובד בשכר נמוך.
אפשר להגיש את התביעה עם המסמכים הנלווים גם באתר הביטוח הלאומי או באמצעות הפקס של הסניף, ואין חובה להגיש מסמכים מקוריים.
עם זאת, הביטוח הלאומי רשאי לדרוש ממך להציג מסמך מקורי, אם הצילום או הפקס שהתקבל אינו ברור, או מכל סיבה אחרת, לפי שיקול דעתו של פקיד התביעות.
שמירת הזכות לדמי אבטלה למובטל שפתח עסק עצמאי
מי שהתחיל לקבל דמי אבטלה, והחליט לפתוח עסק עצמאי לפני שניצל את מלוא תקופת הזכאות שלו לדמי האבטלה, זכותו לדמי אבטלה תישמר, אם העסק שפתח נסגר בתוך 24 חודשים.
כדי לממש את הזכות לדמי אבטלה, עליו לחזור ולהתייצב בשירות התעסוקה בסמוך לסגירת העסק.
דוגמה:
תקופת הזכאות לאבטלה: מ- 1/10/2017 עד 30/09/2018
תאריך פתיחת תיק עצמאי: 1/12/2017
תקופת פעילות העסק העצמאי: מ- 1/12/2017 עד 31/10/2018
ימי אבטלה מרביים: 138
ימי אבטלה ששולמו עד למועד פתיחת העסק: 50
ימי אבטלה שנותרו: 88
מכיוון שפתיחת העסק היתה בתקופת האבטלה, ותקופת פעילות העסק היתה קצרה מ-24 חודשים, נשמרת הזכות לדמי אבטלה.
כדי לממש את הזכות לדמי האבטלה, יש לחזור ולהתייצב בשירו ת התעסוקה החל מ-1/11/2018 ולממש את 88 ימי האבטלה שנותרו עד 31/8/2019. לאחר ה-31/8/2019 לא ניתן לקבל דמי אבטלה עבור ימי האבטלה שלא נוצלו.
https://www.btl.gov.il/benefits/Unemployment/Pages/Avtlaeidod.aspx


הוספת תגובה לעמוד המלא

דמי לידה לנשים שנכנסו להריון בתקופת החל"ת אורנה | 20/01/2021 17:30


מזל טוב, עכשיו זה סופי 

דמי לידה לנשים שנכנסו להריון בתקופת החל"ת

נסכם לכן את התוספת לחוק ב-2 נקודות:
? שכירות - אישה שילדה בין ה-1.8.20 ל-30.6.21 וקיבלה דמי אבטלה עד הלידה, תהיה זכאית לדמי לידה.

? עצמאיות - אישה שתלד בין ה-1.1.21 ל-30.6.21, חישוב דמי הלידה ייעשה על פי השכר הגבוה לפי השומות של 2019, 2020 או 2021.

 מה עוד חשוב לדעת?
מי שילדו בין ה-1.3.20 ל-30.6.21 ולא צברו מספיק חודשי עבודה כדי להיות זכאיות לדמי לידה, יקבלו תשלום מיוחד בשווי דמי האבטלה המשולמים להן.

כל השינויים וההטבות בקישור הזה - https://www.btl.gov.il/Corona/Pages/hatvot-nasim-yoldot.aspx

שימו לב,
אנחנו נערכים ליישום השינויים, ונשלם ליולדות את דמי הלידה באופן אוטומטי החל מ-12.3.21.
לכן אין צורך לפנות אלינו, אתן פשוט תראו את זה בחשבון הבנק - גם אם מדובר בתשלום רטרואקטיבי.


הוספת תגובה לעמוד המלא

הטבות לנשים שילדו בתקופת הקורונה אורנה | 14/01/2021 16:51


הטבות לנשים שילדו בתקופת הקורונה


הביטוח הלאומי דואג לנשים מובטלות שילדו בזמן הקורונה
בעקבות שינויי חקיקה ביוזמת הביטוח הלאומי, נשים מובטלות שילדו במהלך משבר הקורונה ולא עונות על תנאי הזכאות לדמי לידה, ועקב הלידה אינן יכולות להמשיך לקבל דמי אבטלה – יקבלו קצבה בתקופת הלידה וההורות.
לחץ לפרטים נוספים?

?להלן שינויי החקיקה:

אישה שהפסיקה לעבוד לפני שנכנסה להיריון תקבל דמי לידה 

לפני שינוי החקיקה, אישה שהפסיקה לעבוד לפני שנכנסה להיריון, לא היתה זכאית לדמי לידה.
בעקבות התיקון, אישה שילדה במהלך התקופה מ- 1.8.20 עד 30.6.21, והיתה זכאית לדמי אבטלה עד יום הלידה - תהיה זכאית לדמי לידה.

תשלום מיוחד ליולדת בתקופת אבטלה שאינה זכאית לדמי לידה

אישה שילדה במהלך התקופה מ- 1.3.20 עד 30.6.21, וקיבלה דמי אבטלה לפני הלידה, ואינה זכאית לדמי לידה מלאים כיוון שלא צברה תקופת אכשרה או שצברה תקופת אכשרה חלקית, תקבל תשלום באופן הבא:

מי שלא צברה תקופת אכשרה - תקבל תשלום מיוחד עבור 15 השבועות לאחר הלידה.

מי שצברה תקופת אכשרה חלקית - תקבל דמי לידה עבור 8 שבועות ותשלום מיוחד עבור 7 שבועות לאחר הלידה.
https://www.btl.gov.il/Corona/Pages/hatvot-nasim-yoldot.aspx

סכום התשלום המיוחד יהיה בגובה דמי האבטלה שהיו מגיעים לה אם לא היתה יולדת.
שימו לב,
אנחנו נערכים ליישום השינויים, ונשלם ליולדות הזכאיות את דמי הלידה ואת התשלום המיוחד באופן אוטומטי מ- 12.3.21, גם עבור תקופה רטרואקטיבית. אין צורך לפנות אלינו בנושא.
 

בנוסף יזמנו שינוי חקיקה שמיטיב עם עובדות עצמאיות ששכרם נפגע עקב משבר הקורונה:

שינוי חישוב דמי לידה לעובדת עצמאית

עובדת עצמאית שילדה במהלך התקופה מ- 1.1.21 עד 30.6.21- נחשב לה את דמי הלידה, בהתבסס על שכרה לפי השומה של שנת 2019, או השומה של שנת 2020 או המקדמות של שנת 2021- הגבוה מביניהם.

אנו מאחלים לכל היולדות חופשת הורות ולידה מוצלחת וחזרה מהירה לשגרה.


הוספת תגובה לעמוד המלא

מענק עבודה מועדפת הוארך ל-3 שנים אורנה | 10/01/2021 16:32

חיילים משוחררים שימו לב 

בעקבות משבר הקורונה, תיקנו את החוק ותנאי הזכאות למענק עבודה מועדפת השתנו: 
שלוש שנים במקום שנתיים-  
לפני התיקון לחוק חיילים שהשתחררו משירות חובה היו זכאים למענק אם עבדו במשך שישה חודשים בעבודה מועדפת שנתיים אחרי השחרור. 
עכשיו - בגלל משבר הקורונה מי שהשתחרר מה-1.1.19 עד 31.12.20 יוכל לצבור את חודשי העבודה המועדפת בתוך 3 שנים(!) מיום השחרור. 
מאחלים לכם שחרור נעים!
לפרטים נוספים>> https://www.btl.gov.il/Pages/default.aspx


הוספת תגובה לעמוד המלא

עדכונים בנושא סיעוד אורנה | 29/12/2020 20:59


יש לכם הורה, סבא, או סבתא סיעודיים? אתם חייבים לקרוא את זה...


החל מחודש ינואר 2021 תיכנס לתוקף הפעימה השלישית ברפורמה בקצבאות הסיעוד.

במסגרת הפעימה השלישית יוגדלו שעות הטיפול והקצבה הכספית למקבלי קצבת סיעוד ברמות 3, 4 ו-5 (צירפנו בשבילכם טבלה עם כל השינויים בקצבה).

שימו לב, התוספת תינתן באופן אוטומטי לזכאים - בימים אלה אנו שולחים מסרונים לזכאים לתוספת.

כל המידע בקישור הזה על מי מקבל וכמה - בקישור הזה: https://www.btl.gov.il/About/news/Pages/peima-slisit-
sieod1228-4799.aspx
https://t.me/btlgovil/368


הוספת תגובה לעמוד המלא

מחשבון חזרה לעבודה חדש ובדיקת מענק חזרה לעבודה אורנה | 13/12/2020 16:18


אתם יודע מה חדש?

מחשבון חזרה לעבודה, זה חדש! 

אם חזרתם לעבודה אחרי ה-1.11.20 יכול להיות שמגיע לכם מענק חזרה לעבודה.

לבדיקת זכאות וחישוב סכום המענק >> https://www.btl.gov.il/Simulators/AvtCalcIndex/Pages/MaanakAvtala.aspx


הוספת תגובה לעמוד המלא

החל מחודש פברואר: תשלום למעסיקים עבור ימי בידוד ששולמו לעובדים אורנה | 08/12/2020 15:43

 החל מחודש פברואר: תשלום למעסיקים עבור ימי בידוד ששולמו לעובדים


ביטוח לאומי יפצה מעסיקים ששילמו שכר ימי מחלה לעובדים שלהם ששהו בבידוד, וישלם עבור ימי הבידוד של העובדים מ-1.10.20 עד 31.3.21. 

מעסיקים שימו לב, את הבקשות לקבלת פיצוי עבור ימי המחלה ששילמתם לעובדים שבבידוד, ניתן יהיה להגיש רטרואקטיבית החל מחודש פברואר 2021.

כל המידע באתר שלנו בקישור הזה: https://www.btl.gov.il/Corona/Pages/BidudMasikim.aspx


הוספת תגובה לעמוד המלא

האם הטרדה מינית בעבודה היא פגיעה בעבודה? אורנה | 30/08/2020 09:07

מתוך דף הפייסבוק של ביטוח לאומי:

האם הטרדה מינית בעבודה היא פגיעה בעבודה? כן.

אם קיימת פגיעה נפשית או פיזית בעקבות ההטרדה בעבודה, ניתן להיות זכאים לדמי פגיעה כפיצוי על אובדן השכר, למימון ההוצאות הרפואיות בעקבות הפגיעה ולקצבת נכות מעבודה.

 

למידע נוסף >> https://www.btl.gov.il/benefits/Work_Injury/Pages/sexual-harassment.aspx


הוספת תגובה לעמוד המלא

קצבת נכות לנפגעי ונפגעות תקיפה מינית אורנה | 26/08/2020 17:19

מתוך דף הפייסבוק של ביטוח לאומי:

בעקבות השיח בימים האחרונים, חשוב לנו שתדעו שנפגעות ונפגעי תקיפה מינית יכולים להיות זכאים לקצבת נכות.

הקצבה משולמת במקרה של ירידה ביכולת לעבוד לאחר הפגיעה המינית.

 

שימו לב

ניתן להגיש תביעה לביטוח לאומי גם אם לא הוגשה תלונה במשטרה וללא קשר לזמן שעבר מאז הפגיעה.

 

למידע על התהליך >> https://www.btl.gov.il/benefits/Disability/Pages/sexual-assault.aspx


הוספת תגובה לעמוד המלא
להודעות נוספות גלול מטה